Daftar PKK (Kecamatan dan Kelurahan)

Arti Lambang PKK

cheap jerseys
cheap nfl jerseys
cheap jerseys china
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
cheap jerseys
wholesale nfl jerseys china

1. Warna
a. Biru       : Suasana damai, aman, tenteram dan sejahtera
b. Putih    : Kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad
c. Kuning : Keagungan cita-cita

2. Komponen
a. Segilima: Pancasila sebagai dasar PKK
b. Bintang : Ketuhanan Yang Maha Esa
c. – 17 butir kapas                    :
- 8 buah s impul pengikat: Kemakmuran dan UUD 1945
- 45 butir padi                      :
d. Akolade melingkar : Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan ketahanan nasional
e. Rangkaian Mata Rantai : Masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
f. Lingkaran Putih : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan
g. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga : Gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan 10 Program Pokok PKK dan sasaranya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat

3. Arti keseluruhan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, mengerahkan, menggerakkan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam rangka Ketahanan Nasional.

Leave a Reply

Log in